venerdì 13 aprile 2012

Dante Maffia
Quattordici poesie
da "Papaciòmme"1. Quìll'i beseòtte

A pasteccerìe sèmpre chjne
addòre du café me revegliàvede,
u làtte no, a sc' cùma jànche
mplacchièt'e quìll'i bescòtte
ca sàpen'i gòve.
Tùtt'i matìn'a stèssa stòrie
mànge figlie
ca se renfòrzed' a memòrie.
Attùrne gènt' allègre
i vùcca bbòn' e nzalùte
grìded' allu bancòne nu babbà
e na guantìre mmesc' cchète.

QUEI BISCOTTI. La pasticceria sempre piena / l'odore del caffè mi risvegliava, / il latte no, la bianca schiuma / appiccicosa e quei biscotti / che sanno d'uova. / Ogni mattina la stessa storia / mangia figlio / ti si rinforza la memoria. / Intorno gente allegra / di buona bocca e in salute / grida al bancone un babà / e un vassoio assortito.